சின்ன வெங்காயம் சாகுபடி பயிற்சி

06Sep2016
நாமக்கல்

இலவச சின்ன வெங்காயம் சாகுபடி பயிற்சி

At நாமக்கல் வேளாண் அறிவியல் நிலையம்

நாமக்கல்

Free

நாமக்கல் வேளாண் அறிவியல் நிலையத்தில் செப்டம்பர் 6 ஆம் தேதியன்று  இலவச சின்ன வெங்காயம் சாகுபடி பயிற்சி அளிக்கபடுகிறது. 5 ஆம் தேதிக்குள் முன்பதிவு அவசியம்.
04286 266345, 266650

Leave a Reply