கருவேப்பிலை சாகுபடி செய்வது எப்படி?

இரகங்கள் : செண்காம்பு, தார்வாடு 1 , தார்வாடு 2.

மண் மற்றும தட்பவெப்பநிலை : சிறந்த வடிகால் வசதியுடைய செம்மண் நிலங்கள் சாகுபடிக்கு உகந்தவை. வெப்பநிலை 26 முதல் 27 வரை இருப்பது இதன் வளர்ச்சிக்குப்  பெரிதும் உதவும்.

பருவம் மற்றும் நடவு

பருவம் : ஜூலை – ஆகஸ்ட் மாதம்

 • விதைகளை பறித்த 3-4 நாட்களில் பாலித்தீன் பைகளில் விதைக்கவேண்டும். ஒரு வயதுடைய நாற்றுக்கள் நடவுக்கு உகந்தவை.

நிலம் தயாரித்தல்

 • நிலத்தினை நன்கு உழுது மண்ணைப் பண்படச்செய்தல் வேண்டும்.
 • கடைசி உழவின்போது மக்கிய தொழு உரம் ஒரு எக்டருக்கு 20 டன் என்ற அளவில் இடவேண்டும்.
 • 1.2 முதல் 1.5 மீட்டர் இடைவெளியில் 30x30x30 செ.மீ என்ற அளவில் குழிகள் எடுத்து 2-3 மாதம் கழித்து நடவு செய்யவேண்டும்.
 • குழகளின் நடுவே ஒரு நாற்றினை நடவு செய்யவேண்டும்.

நீர் நிர்வாகம்:

 • நடவு செய்தவுடன் தண்ணீர் பாசனம் செய்யவேண்டும்.
 • உயிா தண்ணீர் மூன்றாவது நாளும் அதன் பின்னர் வாரம் ஒரு முறை நீர்ப்பாசனம் செய்யவேண்டும்.

பின்நேர்த்தி

 • களையினை அவ்வப்போது நீக்கவேண்டும்.
 • நடவு செய்த முதலாம் ஆண்டில் பயறுவகைப் பயிர்களை ஊடுபயிராக சாகுபடி செய்யலாம்.
 • கருவேப்பிலை செடிகள் 1 மீட்டர் வளர்ந்தவுடன் நுனிக்கொழுந்தினை கிள்ளிவிடுவதன் மூலம் பக்க கிளைகளின் வளர்ச்சி தூண்டப்படுகின்றது.
 • ஒரு செடிக்கு 5-6 கிளைகள் இருக்குமாறு பார்த்துக் கொள்ளவேண்டும்.

செதில் பூச்சி மற்றும் சாறு உறிஞ்சும் பூச்சிகள்

 • கட்டுப்படுத்த டைமெத்தோயேட் 1 மில்லி மருந்தினை 1 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவேண்டும்.

இலைப்புள்ளி நோய்

 • கார்பன்டாசிம் 1 கிராம் மருந்தை 1 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கவேண்டும்.
 • கந்தக மருந்துகளை இப்பயிருக்கு பயன்படுத்தக்கூடாது.

மகசூல்:

முதல் வருடம் ஒரு எக்டரிலிருந்து 250-400 கிலோ தழை
இரண்டாம் வருடம் 4 மாதத்திற்கொருமுறை 1800 கிலோ தழை (ஆண்டு ஒன்றுக்கு 5400 கிலோ / எக்டர்)
மூன்றாம் வருடம் 5400 கிலோ / எக்டர்
நான்காம் வருடம் 3 மாதத்திற்கொருமுறை 2500 கிலோ / எக்டர் (ஆண்டு ஒன்றுக்கு 10,000 கிலோ / எக்டர்)
ஐந்தாம் வருடம் 3 மாதத்திற்கொருமுறை 5000 கிலோ / எக்டர் (ஆண்டு ஒன்றுக்கு 20000 கிலோ / எக்டர்)

Leave a Reply