இயற்கை பூச்சி விரட்டியான பூண்டு கரைசல் செய்வது எப்படி?

இயற்கை பூச்சி விரட்டியான பூண்டு கரைசல் எப்படி செய்வது என்று பாப்போம்
தேவையான பொருட்கள்

பூண்டு – 300 கிராம்,

மண் எண்ணை 150 மிலி.

பூண்டை மண் எண்ணையில் 24 மணி நேரம் ஊற வைக்கவும்
60 லிட்டர் நீரில் சேர்த்து ஒரு ஏகர் நிலத்தில் பயன் படுத்தலாம்

கட்டு படுத்த படும் பூச்சிகள்:

 • பருத்தி காய் துளைப்பான்
 • அசுவினி
 • படை புழு
 • நெல் செம்புள்ளி நோய்
 • கொலராடோ வண்டுகள்
 • பருத்தி சிவப்பு பூச்சி
 • அந்து பூச்சி வீடு ஈ
 • முட்டைகோஸ் புழு
 • ஜப்பானிய வேர் முடுச்சு புழு
 • மேசிக்கன் அவரை வண்டு
 • சிவப்பு சிலந்தி
 • கொசு
 • வெங்காய இளைப்பேன்
 • பயிறு வண்டு
 • வேர் முடிச்சு புழு
 • வெள்ளை ஈ
 • கம்பி புழு
 • கரும்பு குருத்து புழு

Leave a Reply